Om Husritningar.com

Husritningar.com drivs av FLIT Support AB som har sin verksamhet i Åtvidaberg.
FLIT Support AB startade sin verksamhet 2013 av Fredrik Lindgren.
Fredrik är utbildad gymnasieingenjör inom bygg med påbyggnadsutbildning inom CAD.
Fredrik har under åren arbetat med konstruktion och dokumentation där arbetsuppgifterna bland annat bestått i att rita in tekniska
installationer på befintliga CAD-ritningar på pappersbruk, stålverk och bilverkstäder.
Vid starten av FLIT Support så fanns det ett intresse bland privatpersoner och byggföretag att anlita någon för att ta fram bygglovshandlingar
och andra ritningar. Detta är något som sedan ökat och är idag företagets huvudfokus.