Våra tjänster

Bygglovshandlingar

Har ni eller er kund planer på att bygga om eller till huset så kan vi bistå i arbetet med att ta fram de ritningar som behövs för att kunna söka
bygglov.

  • Gör gärna lite skisser på det ni avser att bygga.
  • Utgå gärna från befintliga ritningar. Har ni inga ritningar så kontrollera med kommunens byggkontor vad som finns där.
  • Om ni är privatpersoner så prata gärna med någon eller några byggföretag om era idéer. Vi kan tillsammans med er och byggföretaget
    komma fram till den bästa lösningen för er.
Uppdatera befintliga ritningar
  • Om ni har dåligt ritningsunderlag eller om det till och med saknas ritningar så kan vi hjälpa till med att ta fram nya ritningar i CAD.
  • Har ni gjort mindre ändringar i er fastighet som att ta upp ett hål i en vägg eller byggt igen en dörr m.m. så kan vi uppdatera befintliga
    ritningar eller göra nya.
Dokumentation
  • Behöver ni dokumentera er fastighet avseende bygg, el eller VVS-installationer så kan vi erbjuda det med CADprofis symbolbibliotek.